Αποτελέσματα έργου

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα σε όλους. Κάθε αποτέλεσμα που ολοκληρώνεται, μαζί με το συνοδευτικό υλικό, θα αναρτάται σταδιακά σε αυτή τη σελίδα σε όλες τις γλώσσες του έργου.

Αποτέλεσμα έργου 1: Ανάλυση και περίληψη

Ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου

    Το πρώτο στάδιο του έργου περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τρεις διαφορετικές κατηγορίες ερευνών: ατομικές έρευνες σε κωφούς νέους, έρευνες σε ενώσεις κωφών νέων και έρευνες σε επαγγελματικές υπηρεσίες. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι στάσεις και τα επίπεδα γνώσεων των νέων κωφών που αναζητούν εργασία σχετικά με τους κανονισμούς απασχόλησης.

    Αποτέλεσμα έργου 2: Προσβάσιμη ηλεκτρονική εργαλειοθήκη

    Η εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή από βίντεο που καλύπτουν διάφορες πτυχές της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Κάθε βίντεο αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας και είναι διαθέσιμο στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμένο. Τα βίντεο είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα για τους κωφούς νέους που αναζητούν πληροφορίες και συμβουλές για την εύρεση εργασίας!

    Αποτέλεσμα έργου 3: Σπάζοντας το φράγμα του ήχου – Υποστήριξη κωφών νέων στον επαγγελματικό προσανατολισμό

    Έρχεται σύντομα..