Σπάζοντας το φράγμα του ήχου

Επαγγελματική Καθοδήγηση Κωφών Νέων

Ο οδηγός, με τίτλο ” Σπάζοντας το φράγμα του ήχου: Επαγγελματική Καθοδήγηση Κωφών Νέων” αποτελεί αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “MAKE IT WORK: Supporting D/deaf Young People into Work”.

Σχεδιασμένος για να χρησιμοποιηθεί από συμβούλους σταδιοδρομίας και άλλους ειδικούς που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες Κωφούς νέους, ο οδηγός αυτός είναι δομημένος σε τρία μέρη:

  1. Το πρώτο μέρος απευθύνεται σε ακούοντες επαγγελματίες που δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με Κωφά άτομα. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πως να προετοιμαστούν για μία συνάντηση με έναν κωφό νέο και τα διάφορα στάδια υποστήριξης ενός Κωφού πελάτη καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για την οικοδόμηση σχέσεων με έναν Κωφό πελάτη. Επιπλέον, προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για τους εργοδότες σχετικά με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την αποτελεσματική εργασία των Κωφών ατόμων.
  2. Το δεύτερο μέρος είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της κοινότητας των Κωφών νέων που ήρθαν αντιμέτωποι με περιορισμένη πρόσβαση σε επαγγελματική υποστήριξη κατά την είσοδό τους στην επαγγελματική ζωή. Το υλικό που συγκεντρώθηκε έχει ως στόχο να υποστηρίξει το καθημερινό συμβουλευτικό έργο των Κωφών επαγγελματιών, που είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους Κωφούς νέους στη φυσική τους γλώσσα- σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας.
  3. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει έναν κατάλογο των πόρων που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του έργου “Make it work”. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για χρήση από συμβούλους σταδιοδρομίας και άλλους ειδικούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας σε Κωφούς νέους.

Σκοπός του οδηγού είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν Κωφούς νέους στην αναζήτηση εργασίας και να προωθήσει την ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.