Η ομάδα μας

Associazione Ergon a favore dei sordi

Η Ένωση ιδρύθηκε το 2010 για να υποστηρίξει μια ομάδα νέων ενηλίκων, αποφοίτων του Istituto dei Sordi di Torino, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στον κόσμο της εργασίας. Η βασική ιδέα ήταν η συνεργασία με το σχολείο στη διαχείριση ορισμένων εγκαταστάσεων (καντίνα, καφετέρια) και η επαναφορά ορισμένων αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων στην οικονομική τροχιά, όπως μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ορισμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για σχολικούς σκοπούς. Όλα αυτά σε μια προοπτική ανάπτυξης και στο ψηφιακό περιβάλλον και με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών σε δραστηριότητες που προηγουμένως διαχειρίζονταν με πολύ παραδοσιακές φόρμουλες.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Κωφών και Βαρηκόων της Λιθουανίας (LKNUC) είναι ένα κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει εκπαίδευση σε μαθητές με προβλήματα ακοής της Λιθουανίας. Υπάρχουν 110 μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο και 130 μέλη του προσωπικού, εκ των οποίων 75 δάσκαλοι. Το Κέντρο διαθέτει τμήματα γενικής εκπαίδευσης, προσχολικής εκπαίδευσης, άτυπης εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης και αξιολόγησης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και έρευνας στη νοηματική γλώσσα.

Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι ένας οργανισμός ΜΜΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους του είναι κωφοί που χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα. Έχουν πείρα στη διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας σε ακούοντες ενήλικες, στην παραγωγή προσβάσιμου περιεχομένου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην οργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών για την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων των Κωφών και της καθολικής πρόσβασης στη Νοηματική Γλώσσα για όλους τους Κωφούς και τους βαρήκοους.

Specjalny Osrodek Szkolono- Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka στην Κρακοβία υπάρχει από το 1950 και
είναι ένα ίδρυμα που εκπαιδεύει νέους που είναι κωφοί , με προβλήματα ακοής ή με διαγνωσμένη αφασία. Ο κύριος στόχος
και καθήκον του σχολείου είναι να παρέχει στους μαθητές το επίπεδο της γενικής, επαγγελματικής και κοινωνικής προετοιμασίας ώστε να
να είναι σε θέση να ζουν ανεξάρτητα στις οικογένειες, στο περιβάλλον και να αντιμετωπίζουν νέους ρόλους στην κοινωνία.

Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών Νέων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών Νέων (EUDY) είναι ένας ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου τα μέλη αποτελούνται από 30 εθνικές ενώσεις νέων κωφών στην Ευρώπη. Η EUDY ιδρύθηκε το 1987 και είναι η μόνη οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Κωφών Νέων Ευρωπαίων στην Ευρώπη. Η EUDY προσπαθεί να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη των κωφών νέων με νοηματική γλώσσα στην Ευρώπη και να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και των ευκαιριών των κωφών νέων Ευρωπαίων.