Το πρόγραμμα Make It Work

Το πρόγραμμα MAKE IT WORK στοχεύει στην ανάπτυξη προσβάσιμων και συμπεριληπτικών εργαλείων καθών και εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένων να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για την αγορά εργασίας σε Κωφούς νέους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αξιοποιηθούν για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας στη Νοηματική γλώσσα καθώς και σε γραπτή μορφή.

Το πρόγραμμα MAKE IT WORK απευθύνεται σε Κωφούς/Κωφές νέους/ες και σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με Κωφούς/Κωφές νεόυς/ες. Επιπλέον επιδιώκει να ενημερώσει τα άτομα που πλαιδιώνουν το περιβάλλον των Κωφών νέων και να τους δείξει ότι αξίζει να στηρίξουμε τους Κωφούς/Κωφές νέους/ες στις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Το έργο μας θα αναπτύξει εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμένα για να παρέχουν πρόσβαση στους κανονισμούς απασχόλησης με έναν περιεκτικό και προσβάσιμο τρόπο για τους Κωφούς/Κωφές νέους/ες που αναζητούν εργασία. Με τα αποτελέσματα του έργου, οι Κωφοί/Κωφές νέοι/νέες αναζητούντες εργασία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την απασχόληση στη νοηματική γλώσσα και σε προσβάσιμη γραπτή μορφή, ώστε να τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασιακή ζωή.

Θα έχουν στη διάθεσή τους ψηφιακούς πόρους στη νοηματική γλώσσα, στους οποίους θα μπορούν να ανατρέχουν στο δικό τους χρόνο και όσες φορές χρειάζεται. Έτσι θα συμβουλεύονται μόνοι τους – χωρίς εξωτερική βοήθεια – οτιδήποτε έχει σχέση με εργασιακές τους σχέσεις και στην επαγγελματική τους ζωή. Με άλλα λόγια, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του έργου για να διασφαλίσουν την αυτοδιάθεσή τους στην πληροφόρησή τους και στις λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, παρέχεται εκπαίδευση και υλικό συμβούλους νέων, ώστε να έχουν ένα ακόμα εργαλείο υποστήριξης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης του Κωφού/Κωφής νέου/ας που αναζητεί εργασία.

Ο σκοπός μας

Σκοπός μας είναι η υλοποίηση δράσεων που θα διευκολύνουν τους Κωφούς να συμμετέχουν ισότιμα στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των κοινοτήτων τους. Η ίση και καθολική πρόσβαση στις επαγγελματικές ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει την αυτοπεποίθηση και την ενθάρρυνση που χρειάζεται η αξιοποίησή τους και οδηγεί στην βελτίωση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Το έργο μας στοχεύει στην διευκόλυνση των Κωφών νέων να ξεπεράσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε ευκαιρίες.

Έλλειψη εξειδικευμένων πληροφοριών

Π.χ. επιλογές για υποστήριξη της επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή υποστήριξη στην εύρεση εργασίας.

Έλλειψη συνειδητοποίησης για την πλήρη γκάμα των επαγγελματικών επιλογών

Είναι συνήθες η διδασκαλία και η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού να είναι οι μόνες επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση των Κωφών.

Χαμηλές προσδοκίες

Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαγγελματίες αλλά και οι γονείς αποκλείουν μεγάλο εύρος επαγγελματικών επιλογών και κατευθύνουν τους Κωφούς σε πιο “ταιριαστές” επιλογές καριέρας, επιλογές που προσωπικά πιστεύουν ότι είναι οι βέλτιστες για τους Κωφούς.

Έλλειψη ποιοτικής δίγλωσσης εκπαίδευσης

Χωρίς ποιοτική δίγλωσση εκπαίδευση (στη Νοηματική και στη γραπτή γλώσσα), οι Κωφοί μεινεκτούν σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο και αργότερα στην εργασία.

Έλλειψη ευκαιριών

Έλλειψη ευκαιριών, ειδικά όσον αφορά
την απασχόληση και η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή ψυχολογικών, συναισθηματικών και οικονομικών δυσκολιών με συνέπεια τον κοινωνικό αποκλεισμό
και την αύξηση των περιστατικών κατάθλιψης.

ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Σύνολο εργαλείων

Ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων για την καθοδήγηση και υποστήριξη Κωφών νέων που αναζητούν εργασία στην διαδικασία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Καθοδήγηση

Παροχή πληροφοριών στους Κωφούς νέους που αναζητούν εργασία για τους τρόπους που μπορούν να εντοπίσουν τα προσόντα και τις δυνατότητες που ήδη διαθέτουν και για την βελτίωσή τους.

Σωστά πληροφορημένες αποφάσεις

Παροχή πληροφοριών στους Κωφούς νέους που αναζητούν εργασία για τα προσόντα και τις ικανότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ενδυνάμωση

Παροχή εργαλείων και οδηγιών στα άτομα που εργάζονται με Κωφούς νέους για τους τρόπους υποστήριξης Κωφών νέων που αναζητούν εργασία και στην καθοδήγησή τους στην επαγγελματική συμπερίληψη.

Ενθάρρυσνη

Ενθάρρυνση συμβούλων εργασίας να έρθουν σε επαφή με Κωφούς νέους και υποστήριξή τους στην αποτελεσματική είσοδό τους στην αγορά εργασίας.