Make It Work

Witamy na naszej stronie internetowej!

Dowiedz się o naszym projekcie, inicjatywie umożliwiającej dostęp do źródeł zatrudnienia i informacji dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

W ramach projektu MAKE IT WORK zostaną opracowane rezultaty – narzędzia i materiały szkoleniowe dotyczące rynku pracy – zaprojektowane w przystępny sposób dla młodych osób niesłyszących i słabosłyszących poszukujących pracy. Dzięki rezultatom projektu młodzi głusi poszukujący pracy będą mogli uzyskać dostęp do informacji o zatrudnieniu w języku migowym i w przystępnej formie pisemnej do wykorzystania w codziennym życiu zawodowym.

Będą mieli na wyciągnięcie ręki zasoby cyfrowe w języku migowym, z których będą mogli korzystać w dowolnym czasie, powtarzać, konsultować się bez pomocy z zewnątrz – innymi słowy, mogą wykorzystywać wyniki projektu w swoich stosunkach pracy i życiu zawodowym. Jednocześnie zapewniając szkolenie i materiały dla osób pracujących z młodzieżą, aby dać im narzędzia wspierające społeczną i zawodową integrację młodych osób niesłyszących poszukujących pracy.

Chcesz nasz poznać?

Chcesz poznać rezultaty projektu?