Mūsų komanda

Associazione Ergon a favore dei sordi

Asociacija įkurta 2010 m. siekiant padėti grupei jaunų suaugusiųjų, Turino „Istituto dei Sordi di Torino” absolventų, ugdyti verslumo įgūdžius ir aktyviau dalyvauti darbo pasaulyje. Pagrindinė idėja buvo bendradarbiauti su mokykla valdant kai kurias patalpas (valgyklą, valgyklą) ir į ekonominę veiklą įtraukti nenaudojamą turtą, pavyzdžiui, nedidelę žemės ūkio paskirties žemę ir kai kurias anksčiau mokyklos reikmėms naudotas patalpas. Visa tai vyksta augant ir skaitmeninėje aplinkoje bei diegiant naujoviškas technologijas veikloje, kuri anksčiau buvo vykdoma pagal labai tradicines schemas.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC) yra valstybinė švietimo įstaiga, teikianti išsilavinimą Lietuvos Respublikos klausos negalią turintiems mokiniams. Mokykloje mokosi 110 mokinių nuo ikimokyklinio amžiaus iki vidurinės mokyklos ir 130 darbuotojų, iš jų 75 mokytojai. Centre veikia bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo ir socializacijos, švietimo pagalbos ir vertinimo, mokomosios medžiagos kūrimo ir gestų kalbos tyrimų skyriai.

Graikų gestų kalbos centras

Graikų gestų kalbos centras yra Salonikuose (Graikija) įsikūrusi MVĮ organizacija, kurios dauguma darbuotojų yra kurtieji, kuriems gestų kalba yra gimtoji. Jie turi patirties mokant gestų kalbos girdinčius suaugusiuosius, kuriant prieinamą žiniasklaidos turinį, organizuojant renginius ir kampanijas, kuriomis siekiama skatinti lygias kurčiųjų teises ir visuotinę gestų kalbos prieigą visiems kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

Specjalny Osrodek Szkolono- Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka Krokuvoje veikė nuo 1950 m. ir
tai įstaiga, kurioje ugdomi kurtieji, klausos negalią turintys arba afaziją turintys jaunuoliai. Pagrindinis tikslas
ir mokyklos uždavinys – suteikti mokiniams tokį bendrąjį, profesinį ir socialinį pasirengimą, kad jie
gebėti savarankiškai gyventi šeimoje, aplinkoje ir susidoroti su naujais vaidmenimis visuomenėje.

Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga

Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga (EUDY) yra Europos ne pelno siekianti organizacija, kurios nariais yra 30 Europos kurčiųjų jaunimo nacionalinių asociacijų. 1987 m. įkurta EUDY yra vienintelė organizacija, atstovaujanti kurčiųjų jaunųjų europiečių interesams Europoje. EUDY siekia skatinti Europos kurčiųjų jaunimo, mokančio gestų kalbą, asmeninį tobulėjimą ir stiprinti tarpusavio supratimą, kad būtų plėtojamos ir saugomos kurčiųjų jaunųjų europiečių teisės ir galimybės.