Nasz zespół

Associazione Ergon a favore dei sordi

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku, aby wspierać grupę młodych dorosłych, absolwentów Istituto dei Sordi di Torino, w rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych i większej aktywności w świecie pracy. Podstawowym założeniem była współpraca ze szkołą w zakresie zarządzania niektórymi obiektami (kantyna, kawiarnia) oraz ponowne wprowadzenie na tor gospodarczy niektórych niewykorzystanych aktywów, takich jak małe grunty rolne i niektóre pomieszczenia wykorzystywane wcześniej do celów szkolnych. Wszystko to w perspektywie wzrostu także w środowisku cyfrowym i przy wprowadzaniu innowacyjnych technologii w działaniach zarządzanych wcześniej w bardzo tradycyjnych formułach.

Litewskie Centrum Edukacyjne dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Centrum Edukacyjne dla Niesłyszących i Słabosłyszących Litwy (LKNUC) jest państwową instytucją edukacyjną zapewniającą edukację dla niesłyszących uczniów Republiki Litewskiej. W szkole uczy się 110 uczniów od przedszkola do liceum oraz 130 pracowników, w tym 75 nauczycieli. W Centrum funkcjonują działy kształcenia ogólnego, wychowania przedszkolnego, edukacji nieformalnej i socjalizacji, wsparcia edukacyjnego i oceny, opracowania materiałów edukacyjnych oraz badań nad językiem migowym.

Centrum Greckiego Języka Migowego

Centrum Greckiego Języka Migowego jest organizacją MŚP z siedzibą w Salonikach, w Grecji, a większość jej pracowników to osoby Głuche używające języka migowego jako języka ojczystego. Mają doświadczenie w nauczaniu języka migowego słyszących dorosłych, tworzeniu dostępnych treści medialnych, organizowaniu wydarzeń i kampanii promujących równe prawa dla Głuchych i powszechny dostęp do języka migowego dla wszystkich osób niesłyszących i słabosłyszących.

Specjalny Osrodek Szkolono- Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie istniał od 1950 roku i
jest placówką kształcącą młodzież niesłyszącą, niedosłyszącą lub mającą zdiagnozowaną afazję. Główny cel
i zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby
być zdolnym do samodzielnego życia w rodzinach, środowisku i radzenia sobie z nowymi rolami w społeczeństwie.

Europejski Związek Młodzieży Głuchej

Europejska Unia Młodzieży Głuchej (EUDY) jest europejską organizacją non-profit, której członkami jest 30 młodzieżowych krajowych stowarzyszeń osób głuchych w Europie. Założona w 1987 roku EUDY jest jedyną organizacją reprezentującą interesy Głuchych Młodych Europejczyków w Europie. EUDY stara się wspierać rozwój osobisty młodych Głuchych posługujących się językiem migowym w Europie oraz pogłębiać wzajemne zrozumienie, aby rozwijać i chronić prawa i możliwości młodych Głuchych Europejczyków.