Projekto rezultatai

Projekto rezultatai bus atvirai prieinami visiems. Kiekvienas užbaigtas rezultatas kartu su pridedama medžiaga bus palaipsniui skelbiamas šiame puslapyje visomis projekto kalbomis.

1 projekto rezultatas: analizė ir santrauka

Projekto metu surinktų duomenų aiškinimas

   Pirmajame projekto etape renkami ir analizuojami duomenys iš trijų skirtingų kategorijų apklausų: individualių kurčiųjų jaunimo apklausų, jaunimo kurčiųjų asociacijų apklausų ir profesinių paslaugų teikimo apklausų. Tikslas – nustatyti ieškančių darbo kurčių jaunuolių požiūrį ir žinių lygį apie įdarbinimą reglamentuojančius teisės aktus.

   2 projekto rezultatas: e. prieinamų priemonių rinkinys

   Įrankių rinkinys – tai vaizdo įrašų, kuriuose aptariami įvairūs darbo paieškos proceso aspektai, rinkinys. Kiekviename vaizdo įraše aptariama konkreti su darbo paieška susijusi tema, jis pateikiamas gestų kalba ir subtitruotas. Vaizdo įrašai bet kada prieinami kurtiesiems jaunuoliams, ieškantiems informacijos ir patarimų apie darbo paieškas!

   3 projekto rezultatas: „Įveikti garso barjerą – parama kurtiesiems jaunuoliams profesinio orientavimo srityje

   Jau netrukus..