Rezultaty projektu

Wyniki projektu będą dostępne dla wszystkich. Każdy ukończony wynik, wraz z materiałami towarzyszącymi, będzie stopniowo publikowany na tej stronie we wszystkich językach projektu.

Podsumowanie raportu „Streszczenie i analiza”

Interpretacja danych zebranych w ramach projektu

  Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu i analizie danych otrzymanych od trzech różnych grup respondentów: odpowiedzi młodych Głuchych, przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia młodzieży niesłyszącej oraz specjalistów pracujących z młodymi Głuchymi wkraczającymi na rynek pracy. Celem badania było określenie postaw i poziomu wiedzy młodych osób niesłyszących poszukujących pracy na temat warunków zatrudnienia.

  Rezultat projektu 2: E-dostępny zestaw narzędzi

  Zestaw narzędzi to zbiór filmów dotyczących różnych aspektów procesu poszukiwania pracy. Każdy film rozwija konkretny temat związany z poszukiwaniem pracy i jest dostępny w języku migowym i z napisami. Filmy są dostępne w każdej chwili dla niesłyszących młodych ludzi szukających informacji i porad dotyczących znalezienia pracy!

  Rezultat projektu 3: Przełamując barierę dźwięku

  Wspieranie młodych osób Głuchych w rozwoju kariery

   Przewodnik zatytułowany „Breaking the Sound Barrier: Supporting Deaf Young People with Career Guidance” jest wynikiem międzynarodowej współpracy w ramach projektu Erasmus + „MAKE IT WORK: Supporting D/deaf Young People into Work”. Został zaprojektowany, aby pomóc doradcom zawodowym i specjalistom wspierającym młode osoby niesłyszące, odpowiadając na unikalne potrzeby obu kontekstów. Niniejszy przewodnik ma być cennym narzędziem dla profesjonalistów, ułatwiającym integrację społeczną i zawodową młodych niesłyszących osób poszukujących pracy i zachęcającym do wspierania ich aspiracji zawodowych.