Projektas „Make it Work“

Projekto ,,Make it work” tikslas – sukurti projekto rezultatus – jauniems, darbo ieškantiems, kurtiesiems skirtas priemones, mokymo medžiagą ir įdarbinimo taisykles prieinamu bei įtraukiu būdu. Prieinama forma – gestų kalba ir raštu, kurtieji galės naudotis šiais rezultatais, norėdami gauti informaciją apie įsidarbinimą.

Projektas „MAKE IT WORK” skirtas kurtiesiems jaunuoliams ir jaunimo darbuotojams, kurie dirba arba norėtų dirbti su kurčiais jaunuoliais. Taip pat norėtume, kad mūsų projektas padarytų įtaką jaunų kurčiųjų aplinkos žmonėms ir parodytų jiems, kad verta palaikyti kurčiąjį siekiant jo profesinių tikslų.

„MAKE IT WORK” projekto metu numatyta parengti priemones ir mokymo medžiagą, skirtą jauniems, darbo ieškantiems kurtiesiems, kuri suteiks galimybes susipažinti su įsidarbinimo taisyklėmis jiems priimtinu būdu. Naudodamiesi projekto metu sukurtais produktais, kurtieji galės gauti informaciją apie įdarbinimą gestų kalba ir prieinama rašytine forma, kurią galės naudoti kasdieniame profesiniame gyvenime.

Jie galės naudotis projekto rezultatais priimdami sprendimus savo darbo santykiuose ar darbo aplinkoje, turės nuolat prieinamus skaitmeninius išteklius gestų kalba, kuriais galės naudotis sau tinkamu laiku, peržiūrėti vieną ar kelis kartus ir konsultuotis be pašalinės pagalbos. Taip pat suteikiame medžiagą ir jaunimo darbuotojams, kad jie galėtų prisidėti prie socialinės ir profesinės jaunų, darbo ieškančių kurčiųjų įtraukties.

Kodėl pradėjome šį projektą?

Mūsų pagrindinė iniciatyva yra įgyvendinti veiklas, kurios suteiktų lygias galimybės kurtiesiems dalyvauti savo bendruomenių švietimo, socialiniame ir profesiniame gyvenime. Lygios ir visuotinės galimybės įsidarbinti gali skatinti jomis naudotis, tobulinti socialinius ir darbo įgūdžius bei stiprinti pasitikėjimą savimi.

Mūsų projekto tikslas – padėti kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams įveikti kliūtis, trukdančias pasinaudoti galimybėmis:

Specializuotos informacijos trūkumas

Pavyzdžiui, informacija apie komunikacinės pagalbos pasirinkimus aukštojoje mokykloje arba pagalba ieškant darbo

Nepakankama informacija apie visas galimybes

Įprasta, kad mokytojai ir karjeros konsultantai yra vieninteliai patarėjai kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsidarbinimo klausimais.

Nedideli lūkesčiai

Nustatyta, kad specialistai ir tėvai atmeta profesijos pasirinkimo galimybes ir nukreipia kurčius ir neprigirdinčius jaunuolius į ,,tinkamesnius” kursus, kuriuose, jų manymu, jaunuolis turi daugiausia galimybių įgyti kvalifikaciją.

Kokybiško dvikalbio udgymo trūkumas

Kurtieji jaunuoliai dėl nekokybiško dvikalbio ugdymo (gestų kalba ir rašytine žodinės kalbos forma) susiduria su itin nepalankiomis mokymosi sąlygomis mokykloje, o vėliau ir įsidarbindami.

Galimybių trūkumas

Galimybių, susijusių su įsidarbinimu,
trūkumas gali būti psichologinių, socialinių, emocinių ir ekonominių sunkumų priežastis, lemianti socialinę atskirtį
ir depresiją.

PROJEKTO VEIKLOS

Įrankių rinkinys

Parengti priemonių rinkinį (išverstą į projekto partnerių kalbas), padėsiantį kurtiesiems ir neprigirdintiems darbo ieškantiems jaunuoliams patekti į darbo rinką.

Gairės

Suteikti kurčiam ar neprigirdinčiam jaunuoliui informaciją apie tai, kaip nustatyti, kokius įgūdžius ir kompetencijas jis jau yra įgijęs ir kur bei kaip juos galėtų tobulinti.

Informacija pagrįsti sprendimai

Suteikti darbo ieškantiems kurtiems ir neprigirdintiems jaunuoliams informaciją apie tai, kokie įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi darbo rinkoje.

Įgalinimas

Parengti priemones ir rekomendacijas organizacijoms apie kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių įgalinimą, kad jie sėkmingai įsitrauktų į profesinę veiklą.

Skatinimas

Skatinti karjeros konsultantus bendrauti su kurčiais ir neprigirdinčiais jaunuoliais ir padėti jiems sėkmingai įsilieti į darbo rinką.