Projektas „Make it Work“

Projekto „MAKE IT WORK” tikslas – sukurti projekto rezultatus – priemones ir mokymo medžiagą, skirtą pateikti kurtiesiems darbo ieškantiems jaunuoliams įdarbinimo taisykles jiems prieinamu bei įtraukiuoju būdu. Kurtieji galės naudotis rezultatais jiems prieinama forma – gestų kalba ir raštu, norėdami gauti informaciją apie įsidarbinimą.

Projektas „MAKE IT WORK” skirtas kurtiesiems jaunuoliams ir jaunimo darbuotojams, kurie dirba arba norėtų dirbti su kurčiais jaunuoliais. Taip pat norėtume, kad mūsų projektas padarytų įtaką jaunų kurčiųjų aplinkos žmonėms ir parodytų jiems, kad verta palaikyti kurčiąjį siekiant jo profesinių tikslų.

MAKE IT WORK” projekto metu numatyta parengti priemones ir mokymo medžiagą, skirtą jauniems, darbo ieškantiems kurtiesiems, kuri suteiks galimybes susipažinti su įsidarbinimo taisyklėmis jiems priimtinu būdu. Naudodamiesi projekto metu sukurtais produktais, kurtieji galės gauti informaciją apie įdarbinimą gestų kalba ir prieinama rašytine forma, kurią galės naudoti kasdieniame profesiniame gyvenime.

Jie turės po ranka pasiekiamus skaitmeninius išteklius gestų kalba, kuriais galės naudotis sau prieinamu laiku, peržiūrėti ir kartotis, konsultuotis be pašalinės pagalbos – kitaip tariant, naudotis projekto rezultatais, priimant sprendimus savo darbo santykiuose ir darbiniame gyvenime. Tuo pačiu suteikite mokymus ir medžiagą jaunimo darbuotojui, kad jis galėtų prisidėti prie socialinės ir profesinės jaunų kurčiųjų darbo ieškančių asmenų įtraukties.

Mūsų reikalas

Mūsų pagrindinė iniciatyva yra įgyvendinti veiklas, kurios suteiktų lygias galimybės kurtiesiems dalyvauti savo bendruomenių švietimo, socialiniame ir profesiniame gyvenime. Lygios ir visuotinės galimybės įsidarbinti gali skatinti jomis naudotis, tobulinti socialinius ir darbo įgūdžius bei stiprinti pasitikėjimą savimi.

Mūsų projekto tikslas – padėti kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams įveikti kliūtis, trukdančias pasinaudoti galimybėmis:

Specializuotos informacijos trūkumas

Pavyzdžiui, komunikacinės pagalbos pasirinkimai aukštojoje mokykloje arba pagalba ieškant darbo

Nepakankama informacija apie visas galimybes

Įprasta, kad mokytojai ir karjeros konsultantai yra vieninteliai patarėjai kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsidarbinimo klausimais.

Nedideli lūkesčiai

Nustatyta, kad specialistai ir tėvai atmeta profesijos pasirinkimo galimybes ir nukreipia kurčius ir neprigirdinčius jaunuolius į ,,tinkamesnius” kursus, kuriuose, jų manymu, jaunuolis turi daugiausia galimybių įgyti kvalifikaciją.

Kokybiško dvikalbio udgymo trūkumas

Kurtieji jaunuoliai dėl nekokybiško dvikalbio ugdymo (gestų kalba ir rašytine žodinės kalbos forma) susiduria su itin nepalankiomis mokymosi sąlygomis mokykloje, o vėliau ir įsidarbindami.

Galimybių trūkumas

Galimybių, susijusių su įsidarbinimu,
, trūkumas gali būti psichologinių, socialinių, emocinių ir ekonominių sunkumų priežastis, lemianti socialinę atskirtį
ir depresiją.

PROJEKTO VEIKLOS

Įrankių rinkinys

Parengti priemonių rinkinį (išverstą į projekto partnerių kalbas), padėsiantį kurtiesiems ir neprigirdintiems darbo ieškantiems jaunuoliams patekti į darbo rinką.

Gairės

Suteikti kurčiam ar neprigirdinčiam jaunuoliui informaciją apie tai, kaip nustatyti, kokius įgūdžius ir kompetencijas jis jau yra įgijęs ir, kur bei kaip juos galėtų tobulinti.

Informacija pagrįsti sprendimai

Suteikti darbo ieškantiems kurtiems ir neprigirdintiems jaunuoliams informaciją apie tai, kokie įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi darbo rinkoje.

Įgalinimas

Parengti priemones ir rekomendacijas organizacijoms apie kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių įgalinimą, kad jie sėkmingai įsitrauktų į profesinę veiklą.

Skatinimas

Skatinti karjeros konsultantus bendrauti su kurčiais ir neprigirdinčiais jaunuoliais ir padėti jiems sėkmingai įsilieti į darbo rinką.