Przełamując barierę dźwięku

Wspieranie młodych osób Głuchych w rozwoju kariery

Przewodnik „Przełamując barierę dźwięku: wspieranie młodych osób Głuchych w rozwoju kariery” powstał przy współudziale wielu osób i jest rezultatem współpracy międzynarodowej w ramach realizacji projektu Erasmus + „Make it work – wsparcie młodych osób G/głuchych wkraczających na rynek pracy.”

Zaprojektowany, aby pomóc doradcom zawodowym i innym specjalistom oferującym usługi doradcze lub starającym się wspierać młode osoby niesłyszące, przewodnik ten odpowiada na specyficzne potrzeby obu środowisk.
Składa się on z trzech części:

  1. W części pierwszej znajdują się materiały, z którymi warto zapoznać się przed przystąpieniem do udzielania pomocy osobom z dysfunkcją słuchu, a także praktyczne wskazówki dotyczące budowania relacji oraz poszczególnych etapów wspierania Głuchego klienta. Zawarte są tam również rady przydatne dla pracodawców, by mogli stworzyć atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy niesłyszącego pracownika. Materiały są dedykowane zarówno słyszącym specjalistom, którym może brakować doświadczenia w kontaktach z osobami Głuchymi, jak również specjalistom niesłyszącym, którzy nie mają problemów komunikacyjnych.
  2. Część druga to lista materiałów, dostępna na stronie projektu „Make it work”, które doradcy zawodowi oraz inni specjaliści świadczący usługi doradcze mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy i działaniach mających na celu wspieranie osób niesłyszących.
  3. Przewodnik „Przełamując barierę dźwięku: wspieranie młodych osób Głuchych w rozwoju kariery” w wydaniu polskim różni się od wersji angielskiej, gdyż nie zawiera podziału na odrębną część z materiałami dedykowanymi specjaliście słyszącemu i osobną część z materiałami poświęconymi specjaliście Głuchemu. W Polsce prawo dokładnie precyzuje zakres kompetencji, jakie musi posiadać osoba udzielająca profesjonalnych usług doradczych. Kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne dla słyszących oraz osób z dysfunkcją słuchu, więc nie ma potrzeby tworzenia osobnych przewodników.

Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik stanie się użytecznym narzędziem dla doradców i specjalistów w wspieraniu społecznej i zawodowej integracji młodych osób niesłyszących poszukujących pracy oraz zachęci do asystowania osobom z dysfunkcją słuchu w realizacji ich aspiracji zawodowych.